Skip to content

Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

„Аксиодрамата е форма на творчески процес, подобен на психо- и социодрамата, но се фокусира върху екзистенциални и духовни въпроси. Подобно на своите братя и сестри, аксиодрамата се нуждае от разширяване на теорията и философията на Морено“.

… и ние имахме невероятната възможност да се докоснем до това творчество.

През месец март, Рейо Каупила ни направи съпричастни към една тема, толкова рядко споменавана и непозната на психодраматичните среди, че започваща да губи следите си в психодраматичния живот.

Аксиодрамата, създадена през 1910г. от Дж. Морено, дава основен акцент върху ценностите, вярванията и екзистенциалните теми, които са ни внесени или сами сме приели за наши в израстването си. През терапевтичната работа, можем да стигнем до основата на различни конфликтни ситуации, търсейки корена в ценностната си ситема. Въвличайки всички страни в терапията, се срещат различни разбирания и позиции, които се базират на вярвания, ценности и екзистенциални въпроси. Ситуацията, в която ежедневно живеем, работим, съществуваме. И доста често не й обръщаме внимание…

Участниците успяха да преминат през лични ситуации за работа с аксиодрама, аксиодрама и психодрама и аксиодрама и социодрама. Всяка част даваше различен поглед и нови възможни идеи за работа, развивиане на вече създадените у нас знания и споделяне на опит. Важно и ценно беше разглеждането на теорията за аксиодрамата и връзката й с останалите разклонения от драматичния процес.  

Очакваме с нетърпение следващите срещи с аксиодрамата!

Call Now Button