Skip to content

Групи за Собствен Опит

Какво представляват групите за собствен опит?

Групите за собствен опит позволяват да се изследват всякакви лични проблеми и тревоги чрез активни методи. Методът, който използваме в „Когнитива“ е психодрама, създаден през миналия век от Джейкъб Морено. Независимо от странното си име, този подход съчетава ролеви игри и групова динамика, което помага на хората да получат друга гледна точка върху своите конфликти в защитена среда. Те дават уникален опит в група, който усъвършенства използването на езика и комуникацията в социална среда.

Инструменти

Най-често използваните техники в психодрамата са:

Смяна на роли – където индивидът има възможност да застане в позицията на значим за него човек и да разбере неговите преживявания с помощта на водещия и групата.

Огледало – където индивидът има възможност да наблюдава друг човек, който играе неговата роля и така да получи друга перспектива за собствените си проблеми.

Дублиране – където индивидът може да наблюдава групов член да изразява неговите емоции и преживявания, което изгражда емпатия и възможност да се срещнем с проблемите си по конструктивен и неагресивен начин.

За кого са подходящи групите за собствен опит?

Групите за собствен опит за подходящи за юноши над 15 години и възрастни, които:

Искат да подобрят социалните си умения и способността си да се свързват с другите по по-конструктивен начин.

Са любопитни и искат да разберат своите силни и слаби страни.

Искат да се справят с определен конфликт или преживяване и да срещнат емпатия и разбиране от другите.

Искат да станат по-умели в разпознаването на собствените си емоции и тези на другите.

Не се страхуват да погледнат в своите страхове и сънища и да потърсят скрития смисъл в тях.

Формат и продъжлителност

Групите за собствен опит могат да имат различна продължителност и честота. Когато са групи за тийнеджъри обикновено продължават минимум 10 сесии по 3 часа всяка, един път седмично.

Когато са групи за възрастни продължават 200 учебни часа като е възможно да бъдат провеждани един път месечно за един уикенд по 20 учебни часа или един път седмично за 4 учебни часа.

Call Now Button