Skip to content

Ефективност на групите за психодрама с деца

Ефектът от посещенията на децата в групи за психодрама обикновено се усеща само след няколко срещи. Най-често агресивните деца стават малко по-спокойни и умерени в поведението си, способни да удържат в малко по-висока степен емоциите си и да се свързват по-добре с другите. Тревожните деца, от друга страна, показват малко по-отворено поведение, желание да се включват в активности, които са избягвали преди и да им се наслаждават повече.

Въпреки тези чести промени, които се забелязват бързо, психотерапията не е процес, който предизвиква моментална промяна. Ако процесът се прекрати в подобен момент, има опасност ефектът да остане краткосрочен и дискомфортът да се появи отново. За да настъпи отработване в дългосрочен план е необходимо повече време и търпение. Според изследвания в областта, дългосрочна промяна в поведението на децата най-често може да бъде установена след 34-36 срещи. За да може да се случи промяната от изключителна важност е да се промени и нещо в семейната среда и/или в училище – начина на комуникация с детето, границите, които му се поставят, подкрепата, която е необходима и т.н. Това подпомага изключително много терапевтичния процес и обикновено води до заздравяване на връзките между семейните членове и/или спокойстие на детето в училище, др. В противен случай има опасност да не настъпи облекчение за детето или това да се случи много бавно.

Call Now Button