Какво представляват екзекутивните функции

Първите години са от голямо значение заради всички промени, които се случват – развитието на двигателните умения,  езиковите умения, социалните взаимодействия, когнитивните умения  Поставянето на стабилна основа е ключово за израстването и ето защо е важно да се обърне внимание както на физическо и социално развитие, така и на развитието на когнитивните процеси. Постъпвайки в училище децата преминават през сериозен преход и богатият набор от умения, който е натрупан в детската градина, им помага за по-успешно справяне с материала и адаптиране към промяната на средата. Точно в този период на предучилищна и начална училищна възраст децата започват още по-активно да използват и развиват познавателните си и социални умения.

Какво представляват екзекутивните функции?

Екзекутивните функции са ментални процеси, които са ни нужни, за да се концентрираме и да задържим вниманието си при вземане на решение в случаите когато отговорът не е автоматичен или инстинктивен (Burgess & Simons, 2005). Най-общо те включват работна памет, способност за потискане и когнитивна гъвкавост.

  • Работната памет ни помага да боравим с информацията на момента и да разбираме това, което четем или това, което чуваме. Отговаря за временното съхранение и обработване на информацията. Тя е в основата на ученето и познавателната гъвкавост.
  • Способността за потискане се свързва със способността да се потисне доминиращ, автоматичен отговор когато е нужно.
  • Вниманието ни помага да се фокусираме върху релевантна информация и да игнорираме това, което ни разсейва.
  • Когнитивната гъвкавост се отнася до смяна на перспективата, приспособяване към промяна и промяна на начина, по който мислим.

Защо е важно да обърнем внимание на нивото на развитие на екзекутивните функции?

Първите години са от голямо значение заради всички промени, които се случват – развитието на двигателните умения,  езиковите умения, социалните взаимодействия, когнитивните умения  Поставянето на стабилна основа е ключово за израстването и ето защо е важно да се обърне внимание както на физическо и социално развитие, така и на развитието на когнитивните процеси.

Постъпвайки в училище децата преминават през сериозен преход и богатият набор от умения, който е натрупан в детската градина, им помага за по-успешно справяне с материала и адаптиране към промяната на средата. Точно в този период на предучилищна и начална училищна възраст децата започват още по-активно да използват и развиват познавателните си и социални умения. Според множество изследвания критичен период за достигане на успешни стратегии за мислене и усвояване на знания е предучилищната и ранната училищна възраст (Blair, 2002; Richland & Burchinal, 2012). Екзекутивните функции имат ключова роля в развитието на децата в предучилищна възраст. Те започват да се развиват още през първата година от живота, но най-активен е периодът между 3 и 7 години.

За да бъде човек успешен в училище или в работата си, той има нужда от креативност, гъвкавост, самоконтрол и дисциплина. В основата на тези умения стоят екзекутивните функции. Това включва даването на обмислен отговор вместо импулсивен, създаването на идеи, смяна на перспективата, фокусиране върху настоящата задача. Тези умения са от значение както за когнитивното развитие, така и за социалното и емоционалното развитие на индивида. (Diamond, 2016)

С какво ни помагат екзекутивните функции?

  • Позволяват ни да сме гъвкави при постоянно сменящата се среда и да се адаптираме към нови ситуации, както и да потискаме неподходящото поведение. Те ни позволяват да създадем план и да го следваме докато не го завършим докрай.
  • Подпомагат с това да можем да се разбираме с другите, да не сме толкова импулсивни в отношенията си с тях. Регулацията на поведението включва и емоционалната регулация – това са процеси, насочени към поведението, които променят динамичните характеристики на емоцията като продължителността и сила на емоцията. Тя е от важно значение за социалните умения.
  • Подпомагат готовността за училище: работната памет позволява на децата в класната стая да следват процеса и поставените задачи и да участват в груповия процес; инхибиторният контрол позволява на децата да вдигат ръка преди да говорят, да изчакат реда си.

Може да подпомогнете развитието на екзекутивни функции чрез различни бордови игри, подходящи за възрастта на вашето дете, както и чрез специално подготвена тренингова програма спрямо потребностите на вашето дете.

Ако вие и/или учителите наблюдавате, че вашето дете изпитва трудности в:

  • запомнянето на инструкции,
  • фокусирането върху поставена задача,
  • потискането на определено поведение или желание

е препоръчително да се обърнете към специалист, който да подпомогне развитието на тези умения.

Call Now Button