Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) представлява тревожно състояние, което се характеризира с постоянно повтарящи се натрапливи мисли (обсесии) и /или натрапливи действия (компулсии).

Обсесии:

 • Мисли или представи, появяващи се отново и отново без да можем да ги контролираме.
 • Индивидът не желае тези натрапчиви мисли. Той сам осъзнава, че са безсмислени или прекомерни.
 • Придружават ги усещания за страх, вина, отвращение.
 • Обсесиите нарушават качеството на живот, като отнемат много време и възпрепятстват изпълнението на важни ежедневни дейности на индивида (работа, училище и др.)
 • Пациентът не може да им се противопостави.
 • Натрапливите мисли и вътрешната съпротива на индивида са в постоянен конфликт, което води до повишаване на тревожността.

 

♦ Натрапливите мисли са много разнообразни. Някои от най-често срещаните са:

 • опасение от замърсяване или зараза
 • свързани с дома – заключване на вратата; изключване на ел. уреди и др.
 • потребност от чистота, ред, симетрия

Компулсии:

 • Действия или ритуали, които са стереотипни и повторяеми.
 • Обсесиите нарушават качеството на живот, като отнемат много време и възпрепятстват изпълнението на важни ежедневни дейности на индивида (работа, училище и др.)
 • Индивидът не може да се въздържи от изпълнението им, въпреки че осъзнава, че са прекомерни и/или безсмислени.
 • Извършването на тези действия води до понижаване на тревожността.

 

♦ Натрапливите дейности са много разнообразни. Някои от най-често срещаните са:

 • Често миене на ръцете и/или тялото
 • Постоянно проверяване на бравата, ел. уредите и др.
 • Ритуали свързани с чистене и подреждане
 • Ритуали на броене на всичко – ядките в пакетчето, плочките на тротоара, стъпалата и тн.

♦ Разбира се, трябва да отбележим, че не всеки ритуал е признак на ОКР. Диагнозата може да се постави само от специалисти, като за това има определени критерии. Te включват наличието на обсесии и/или компулсии, на които индивида не може да се противопостави дори и при осъзнаване на тяхната безсмисленост. Като симптомите нарушават ежедневното функциониране, социални взаимоотношения и/или работен процес на пациента.

Много често обсесиите и компулсиите се наблюдават заедно, по-рядко се наблюдават изолирано.

ОКР е изключително често срещано състояние, като според изследвания около 3% от населението страда от него в някакъв момент от живота си. Засяга хора от всякаква възраст, пол и раса.

В немалко случаи близките от заобикалящата среда на хора с ОКР не разбират какво преживяват те и не го приемат сериозно, като ги подканват „да се стегнат“. Това е една от причините пациентите да се опитват да прикриват симптомите и да им отнема по-дълго време докато потърсят специализирана помощ.

ОКР е лечимо, като за целта се прилага медикаментозно лечение и/или психотерапия. Съответно е нужно при съмнение за ОКР да се свържем с психиатър и/или психотерапевт. Според проучвания най-добър ефект дава комбинираното лечение.

Call Now Button