Skip to content

Полезно

Сензорика, сензорна интеграция и затруднения в следствие на сензорна дисфункция

Сензорната интеграция е процес, извършван несъзнателно от мозъка. Той организира информацията, придобита чрез сетивата ни – зрение, слух, мирис, вкус, допир, равновесие, вестибуларна сетивност и позиция на тялото.

Какво представляват екзекутивните функции

Първите години са от голямо значение заради всички промени, които се случват – развитието на двигателните умения,  езиковите умения, социалните взаимодействия, когнитивните умения …

Какво ни казват децата с повтарящите се поведения?
Кога трябва да им обърнем повече внимание?

 Децата са различни и дори в ежедневни ситуации реагират според темпераментовите си особености, възрастовите си особености, житейската ситуация, в която се намират и др…

Какво означава училищна готовност?

Няма консенсус по отношение на специфичните атрибути, които квалифицират детето като когнитивно „готово“ за образование (Blair, 2002). Най-малко два различни вида когнитивна готовност могат да бъдат важни…

Хиперактивност и дефицит на вниманието

Абсолютно нормално е децата да имат затруднения да фокусират вниманието си. С порастването те стават по-способни да се концентрират върху задачи за по-дълъг периодб …

Ефективност на групите за психодрама с деца

Ефектът от посещенията на децата в групи за психодрама обикновено се усеща само след няколко срещи. Най-често агресивните деца стават малко по-спокойни и умерени в поведението си …

Агресията в детска възраст

Агресията се отнася до различни поведения, които рефлектират негативно и/или нараняват физическото и психичното състояние на себе си, другите и обектите в средата …

Трудности в адаптацията към училище при деца в първи клас

Детето става първокласник. Това от една страна е вълнуващо, а от друга представлява предизвикателство, както за него, така и за родителите…

Благополучието на децата по време на пандемия

През изминалата година COVID-19 се разпространяваше бързо из целия свят. Правителствата наложиха мерки, които целяха ограничение на разпространението на вируса …

Тревожност при деца

Тревожността е един от най-срещаните проблеми в психичното здраве при децата и юношите. Тревожните деца в повечето случаи са тихи, добре възпитани и прекомерно старателни.

Онлайн терапия – скъсяване на дистанцията

Интернет пространството стана една от най-бързо разрастващите се среди за комуникация през последните 30 години…

Пътят на проговарянето

Проговарянето на детето е трепетно очакван момент във всяко семейство. Кога детето е готово да говори и през какви етапи на развитие преминава преди да го постигне ще научите от следващите редове…

Хранителни нарушения

Хранителните нарушения са тема, за която трудно се говори, можем да твърдим дори че все още не е обществено приета. Въпреки това тя съществува и ние не можем да не ù обърнем внимание…

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) представлява тревожно състояние, което се характеризира с постоянно…

Паник атаки

Паник атаката представлява внезапен епизод на интензивен страх, който провокира силни физически реакции, когато няма реална заплаха …

Страхове при децата

Преживяването на страхове при децата е често срещано явление, което се променя в зависимост от развитийния период, в който се намира детето.Докато изследват света около себе си, децата получават нови преживявания и се изправят пред нови предизвикателства, тревогите са почти неизбежна част от израстването.

В очакване на второ дете в семейството

Доста семейства, които планират или очакват второто си дете се задават въпроси относно това какво ще бъде след като станат четирима…

Call Now Button