Какво ни казват децата с повтарящите се поведения?
Кога трябва да им обърнем повече внимание?

 Децата са различни и дори в ежедневни ситуации реагират според темпераментовите си особености, възрастовите си особености, житейската ситуация, в която се намират и др…

Пътят на проговарянето

Проговарянето на детето е трепетно очакван момент във всяко семейство. Кога детето е готово да говори и през какви етапи на развитие преминава преди да го постигне ще научите от следващите редове…

 

Паник атаки

 

Паник атаката представлява внезапен епизод на интензивен страх, който провокира силни физически реакции, когато няма реална заплаха … 

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) 

Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) представлява тревожно състояние, което се характеризира с постоянно…

Хиперактивност и дефицит на вниманието

Абсолютно нормално е децата да имат затруднения да фокусират вниманието си. С порастването те стават по-способни да се концентрират върху задачи за по-дълъг периодб …

Ефективност на групите за психодрама с деца

Ефектът от посещенията на децата в групи за психодрама обикновено се усеща само след няколко срещи. Най-често агресивните деца стават малко по-спокойни и умерени в поведението си …

Трудности в адаптацията към училище при деца в първи клас

Детето става първокласник. Това от една страна е вълнуващо, а от друга представлява предизвикателство, както за него, така и за родителите…

 

Агресията в детска възраст

 

Агресията се отнася до различни поведения, които рефлектират негативно и/или нараняват физическото и психичното състояние на себе си, другите и обектите в средата …

Благополучието на децата по време на пандемия

През изминалата година COVID-19 се разпространяваше бързо из целия свят. Правителствата наложиха мерки, които целяха ограничение на разпространението на вируса …

Тревожност при деца

 

Тревожността е един от най-срещаните проблеми в психичното здраве при децата и юношите. Тревожните деца в повечето случаи са тихи, добре възпитани и прекомерно старателни. 

Онлайн терапия – скъсяване на дистанцията

 

Интернет пространството стана една от най-бързо разрастващите се среди за комуникация през последните 30 години…

Call Now Button