Skip to content

Център „Когнитива” разработи програма за усъвършенстване на млади терапевти. В програмат са включени колеги, преминали през примено интервю. Те всички изпълняват легалните изискванията за практикуване на психотерапия. Те са имат бакалавърска и/или магистърска степен по психология и са в процес на придобиване на диплому за пълноправни психотерапевти. На този етап трима психотерапевти под супервизия спечелиха мястото си сред нас и един психолог.

Програмата цели, от една страна,, да даде възможност за развитие на младите специалисти в областта. От друга страна, цели развитие на професията „психолог“ и „психотерапевт“ в по-общ план. И още една полза е, че така имаме възможност да подпомогнемпо-широк кръг от клиенти, които да получат професионална подкрепа на по-достъпни цени.

Може да се запишете при някого от младите ни специалисти оттук:

https://forms.gle/DWBguNgDAiRkxjy49

или на телефон  0887877733

 

Кои са те?

Пламен Петков

психолог, психодрама психотерапевт под супервизия

Има бакалавърска степен по психология в НБУ, както и магистърска степен по „Организационна и социална психология“. Освен това е семестриално завършил магистърска степен от Академията на МВР, специалност „Психологическо подпомагане на оперативно издирвателната дейност“. Той е сертифициран като кариерен консултант от  международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие. Завършил е въвеждащо обучение по транзакционен анализ (сертификат – TA101).

Основните му интереси са в сферата на социалната, организационната и индустриална психология, когнитивна психология и психотерапия.

 Ванина Димова

психолог, психодрама терапевт и семеен консултант под супервизия

Завършила е семестриално магистратура по клинична психология в Нов български университет.
Работи като психолог (доброволец) към Звеното за психологическа и немедицинска грижа към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. Стажувала е в психиатрична клиника към МБАЛ Света Марина, гр.Варна,  както и към програма по проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги”. 

Мартин Георгиев

психолог, психодрама терапевт под супервизия

Мартин Георгиев е завършил бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. Предстои му влизане в магистърска програма. В момента продължава  обучението си  в метода психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон“ във второ ниво в психодрама за възрастни, за да придобие диплома за пълноправен психотерапевт.. Посещава редовно семинари и участва в различни проекти в областта на психодрамата и в областта на психотерапията.

В допълнение, интересите му в психологията са свързани в личната и групова терапия, коучинг и тренинги, организационна и социална психология, клинична психология и неврология.
Като допълнителни квалификационни умения притежава сертификат по немски за професионално владеене на езика С1 (GoetheZertifikat C1).

 Мартин Иванов

психолог

Мартин Иванов е психолог, завършил бакалавърска степен в НБУ, завършил е семестриално магистърска програма по Клинична психология с психоаналитична насоченост, в НБУ Обучава се в асистентско ниво по Юнгианскапсиходрамаи е бъдещ участник в четвъртата международна обучителна група за Психодрама с деца. В момента е училищен психолог, като има опит и като психолог в Brain Academy. В допълнение на работата с деца, от близо година е и доброволец към  Звеното за психологическа и немедицинска грижа към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, гр. София.

 

 

 

Call Now Button