Skip to content

Пътят на проговарянето

Проговарянето на детето е трепетно очакван момент във всяко семейство. Кога детето е готово да говори и през какви етапи на развитие преминава преди да го постигне ще научите от следващите редове.

Мозъкът на бебето започва своето развитие още докато то е в утробата на майка си. Именно в този период се подготвят и неговите сетивни системи, които участват в процеса говор. Още по време на своето вътреутробно развитие бебето постепенно започва

да долавя звуковете от външната среда, да овладява интонацията и темпа на речта на околните. Така при раждането си процесите по овладяване на говора вече са стартирали.

За говора и разбирането на речта у човека отговарят конкретни центрове в мозъка. Зоната на Брока е отговорна за говорната продукция и артикулацията и е в лявото полукълбо. Зоната на Вернике е отговорна за разбирането и също се намира в лявото полукълбо на мозъка. Този дял е свързан и със слуховата зона на мозъка.

Ако тези центрове функционират безпроблемно, ако детето не е диагностицирано със слухови проблем, умствена или друга изостаналост, проговарянето не би следвало да се забави.

Също, за да изключим възможността за говорно изоставане през първата година от отглеждането на детето не бива да допускаме да има негативно влияние от различни фактори в неговото развитие.

През първите години от развитието на човека мозъкът се развива изключително бурно, създават се хиляди невронни връзки и той достига почти 90 % от капацитета на мозъка на възрастните.

След като вече държим своето бебе в ръце, трябва да знаем, че за да го чуем да казва своите първи думи в края на първата си година, от нас зависи какви стимули ще му предложим и как ще подходим в този толкова активен период от развитието му.

Скоро след раждането си бебето започва да чува хиляди думи, които активно циркулират в речта на възрастните. Постоянната комуникация между членовете на семейството, задължително трябва да включва и бебето, най-новия член. Бебетата изключително бързо започват да се ориентират в това дали се обръщаме към тях. В самото начало те не могат да ни покажат, че ни разбират, но уверявам ви, натрупването на пасивен речник става ежедневно.

Именно през тази първа година детето натрупва голямо количество думи в речниковия си запас и подготвя говорния си апарат за проговарянето.

Още като съвсем малки децата започват да общуват със своите родители. Първата форма на общуване и търсене на контакт с възрастния е детският плач. Той е сигнал за нужда, която детето изпитва. А възрастният, откликвайки на тази нужда показва на детето, че то е разбрано.

На около три месеца детето започва да използва и още една форма на общуване – гукането. Гукането е естествен процес, през който почти всички бебета преминават. Представлява гърлени звуци, които звучат като К, Г, Х и е част от подготовката за същинската реч. Проучванията показват, че гукането е вроден процес, тъй като дори глухонемите деца преминават през него. Активният период за гукането е около втория/третия месец. Смята се, че благодарение на него се развива способността на детето да подражава на говора на възрастните. През следващите два месеца процесът на гукане се съчетава с усмивка, очен контакт, бурно движение на ръцете и краката – различни опити бебето да привлече вниманието на възрастния.

Около шестия/седмия месец детето навлиза в етапа на лепета.

Лепетът е комбинация от две или три срички, които имат звучене на “ма-ма-ма”, “мам-мам”, “та-та-та”, “ба-ба”. Много родители възприемат изричането на тази комбинация от звукове и срички като думи. Обърнете внимание, че това не са думи. Това е начин детето да търси комуникация и да прави опити да упражнява говорния си апарат.

За разлика от гукането, лепетът е съзнателна и целенасочена реакция от страна на детето. Важно е да се отбележи, че забавянето в появата на лепета е показател за изоставане в развитието.

Около осми/девети месец детето вече разбира достатъчно и умее да търси с очи предмет или човек, както и да изпълнява ежедневни инструкции като – “Помахай за довиждане!” “Ела!” “Дай целувка.”

На девет/десет месечна възраст детето може да изпълнява проста задача, която е изразена с думи. Например “Покажи ми топката.” “Вземи Мечо.” Разбирането на детето в този период се допълва и от жестове/мимики/интонация на гласа, които съпътстват изказванията на възрастните.

Когато детето е вече на десет/дванадесет месеца се очаква то да имитира някои прости двусрични думи като “мама”, “тата”, “пате” след като възрастния ги е произнесъл. Месец-два по-късно след целенасочени и последователни повторения детето се е научило да използва самостоятелно две/три кратки думи. При употребата им може да се наблюдава ситуативно как детето насочва вниманието си към конкретните обекти, което показва връзката между изказването и конкретния обект.  Поетапно броят на тези думи нараства. Нека се има предвид, че разбирането, винаги предшества проговарянето. Това се отнася, както при възприемането на майчиния език, така и при овладяването на чужд език, впоследствие.

Първата година представлява подготвителен етап в развитието на говора на детето. През този период родителите могат да подпомогнат процеса на проговаряне и трябва да са наясно, че с някои от своите действия, значително могат да го забавят. Използването на екранни устройства е пример за негативно влияние на мозъка и цялостното познавателно развитие на детето. Препоръчително е телевизията, телефоните и таблетите да бъдат отложени максимално дълго във времето. По-горе споменахме, че човешкият мозък се развива невероятно активно през първите години от човешкия живот и че за правилното му функциониране са необходими и правилните стимули. Активната комуникация, живият контакт с детето, пеенето, четенето на книги, игрите – всички тези дейности способстват за проговарянето в нормални срокове и подпомагат детското развитие. Винаги трябва да имаме предвид, че всяко дете се развива с индивидуален темп, но все пак да бъдем информирани, че всеки етап от развитието има времевите граници, за които да следим.

Ако наблюдавате отклонения в горепосочените срокове или имате своите притеснения по отношение на говорното развитие на своето дете, не отлагайте консултацията със специалист. Свържете се с нас, за да направим диагностика на вашето дете и да ви дадем най-правилния съвет за неговото развитие.

Call Now Button