Skip to content

Хиперактивност и дефицит на вниманието

Абсолютно нормално е децата да имат затруднения да фокусират вниманието си. С порастването те стават по-способни да се концентрират върху задачи за по-дълъг период, да откриват релевантната информация и да игнорират ненужната. Въпреки това някои деца имат сериозни проблеми с вниманието.

Хиперактивността и дефицита на вниманието (ХАДВ) е най-често срещания проблем в развитието. Диагностицира се в детството, но обикновено продължава и в зряла възраст. Среща се по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Половината от децата, чиито родители търсят помощ от психологически центрове са с проблеми, свързани с ХАДВ.

Този проблем се разделя основно на две – проблеми с вниманието и проблеми с хиперактивността.

Най-често срещаните симптоми на проблеми с вниманието са:

 • Често не успява да се фокусира върху детайли и прави грешки по невнимание.
 • Често не слуша какво му се казва.
 • Често не успява да следва инструкции и да завършва учебни задачи.
 • Често има проблеми в организирането на различни задачи.
 • Често избягва задачи, които изискват постоянно внимание.
 • Често губи вещи, важни за определени задачи – домашни работи, моливи, книги, играчки.
 • Често забравя и се разсейва лесно от външни стимули.

Най-често срещаните симптоми на хиперактивност са:

 • Често мърда с ръце и крака и не го свърта на едно място.
 • Често става от мястото си в клас или на други места, където оставането на място се изисква.
 • Често тича, катери се, движи се интензивно в ситуации, в които това е неуместно.
 • Често има трудности в игри или други дейности, в които се изисква тишина.

В допълнение, децата, които изпитват затруднения с вниманието или хиперактивност, често са импулсивни. Най-често срещани симптоми на импулсивност:

 • Често отговаря, преди другия да е довършил въпроса.
 • Често изпитва затруднения да изчака своя ред, прекъсва или се включва в разговорите на другите.
 • Често говори прекалено много.

Какви са причините за ХАДВ?

Учените се опитват да установят причините и рисковите фактори за ХАДВ, за да може да се прави превенция на този често срещан проблем. Въпреки, че е трудно да се установят конкретни причини, има някои доказателства за генетична предразположеност към този проблем. Някои от рисковите фактори, които се споменават в изследвания са:

 • Мозъчна травма
 • Употребата на алкохол и цигари по време на бременността
 • Преждевременно раждане
 • Ниско тегло при раждането

Изследванията не подкрепят популярното вярване, че ХАДВ се причинява от прекалената употреба на захар, прекаленото гледане на телевизия, или социални фактори като бедност или проблеми в семейството. Разбира се, тези фактори могат да изострят симптомите, но няма достатъчно доказателства, че могат да доведат до ХАДВ.

Децата с ХАДВ често имат затруднения в отношенията с връстниците си. Те могат да бъдат отхвърлени или игнорирани от другите. Нерядко имат нереалистично висока или много ниска самооценка.Срещат затруднения както в училище, така и вкъщи или с приятели. Интересен факт е, че децата с ХАДВ нямат проблем да се фокусират при игра на видеоигри. Даже напротив! Могат да играят с часове, без да се разсейват.

В последно време много деца, които са по-активни или имат затруднения да се адаптират към училищна среда биват етикетирани с ХАДВ.

Ако имате съмнения или притеснения, че детето Ви може да има проблеми с вниманието или активността си, най-добре е да потърсите консултация от специалист – детски психолог и психотерапевт, който може да направи оценка на детето и да предложи подходящи програми за подкрепа.

Call Now Button