Групи за собствен опит

Какво представляват групите за собствен опит? Групите за собствен опит позволяват да се изследват всякакви лични проблеми и тревоги чрез активни методи. Методът, който използваме в „Когнитива“ е психодрама, създаден през миналия век от Джейкъб Морено. Независимо от странното си

Call Now Button