Skip to content

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ

„ХИРОН“

Направление

ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

Ръководители на програмата:
– Светлана Николкова и Катерина Илиева


Със съдействието на:
Център за детско развитие и психологическо консултиране “Когнитива” –София, ул. Казбек №18

Стратира

ГРУПА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ

Участниците ще имат възможността да придобият личен опит в психодраматична група, използвайки теоретичната база и основните инструменти на психодрамата на Я. Л. Морено и теоретичните основи на аналитичната психология на К. Г. Юнг. Те
ще преживеят спонтанността и креативността на работата с действените групови методи, в съчетание с дълбочината на
аналитичния подход. Групата предлага защитено пространство (теменос), в което можете да изследвате себе си, връзките и
взаимодействията си. Работата в група подпомага „осветляването“ на несъзнавани съдържания на психиката и начина, по който
те влияят и предопределят ежедневното ни поведение, изборите, които правим и отношенията, които имаме с другите.
Участниците в групата ще имат възможносттада изследват в една сигурна среда минали, настоящи и бъдещи житейски събития.

Начало 2022 г.

Групата е подходяща за хора, които имат интерес към вътрешно израстване и терапевтична работа, както и такива, които
имат интерес към изучаване на Юнгианска психодрама. След приключване на личния опит е възможно продължаване на работа в
първо обучително ниво.
Кандидатите трябва да имат навършени 21 години и преди стартирането на групата да преминат през първоначално интервю,
с цел запознаване с мотивацията и личностната им зрялост.

Водещи на групата:

Николай Коев – психолог, юнгиански ориентиран психодрама терапевт под супервизия, член на ИПП
“Хирон”; 0887 304 259; nikoev@gmail.com;

Деница Петрова – психолог, юнгиански ориентиран психодрама терапевт под супервизия, член на ИПП
“Хирон”; 0878 977 572; denica_petrova@abv.bg

Call Now Button