Skip to content

Инструменти:

Диагностицирането и оценката в център „Когнитива” се базира на вече разработени и стандартизирани тестове и методики в областта на детското развитие.

* Тестове за установяване на нивото на психично развитие
* IQ тестове
* Тестове за училищна готовност
* Тестове за професионално ориентиране
* Игрова дейност и наблюдение
* Проективни тестове

За кого е подходяща психодиагностиката на развитие?

За деца, чиито родители:

* Искат да установят силните страни на детето си;
* Интересуват се в коя област трябва да положат повече усилия, за да може детето да достигне оптималното ниво на функциониране;
* Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират;
* Интересуват се дали детето им е добре подготвено за училище;
* Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия.

Колко продължава психодиагностиката на развитието?

В зависимост от целта, психодиагностиката може да продължи от една до няколко сесии.

Call Now Button