Групи за собствен опит

Какво представляват групите за собствен опит?Групите за собствен опит позволяват да се изследват всякакви лични проблеми и тревоги чрез активни методи. Методът, който използваме в „Когнитива“ е психодрама, създаден през миналия век от Джейкъб Морено. Независимо от странното си име,

Аз, храната и моето тяло

Поредният ден, в който в главата ми бушува „Гладен ли съм? Или съм гневен? Самотен? Тъжен? Срам ли ме е? Пак!“ Храната, както водата и въздухът, е спомагаща за оцеляването ни, гориво за съществуването ни. Но когато стане център на

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)Проектът е финансиран от програма Еразъм+ към Европейския съюзЦелта на проекта е да създаде и приложи програма за стабилизиране при преживяване на травма при семейства на бежанци, имигранти и търсещи убежище. Програмата EBTS е краткосрочна

Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

Фондация „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ финансиран по Oперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедурата: Открий ме

Call Now Button