Skip to content

AdminM

Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

„Аксиодрамата е форма на творчески процес, подобен на психо- и социодрамата, но се фокусира върху екзистенциални и духовни въпроси. Подобно на своите братя и сестри, аксиодрамата се нуждае от разширяване на теорията и философията на Морено“. … и ние имахме невероятната възможност да се докоснем до това творчество. През месец март, Рейо Каупила ни направи съпричастни към една тема, толкова рядко споменавана и непозната на психодраматичните среди, че започваща да… Read More »Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

Call Now Button