Sensory integration and difficulties as a result of a sensory disfunction

Sensory integration is an unconscious process performed automatically by the brain, organizing information acquired through the senses - sight, sound, smell, taste, touch, balance, vestibular orientation and the position of the body.

What are executive functions?

 

The early years are of great importance because of all the changes that take place - the development of motor skills, language skills, social interactions, cognitive skills...

Какво ни казват децата с повтарящите се поведения?
Кога трябва да им обърнем повече внимание?

 Децата са различни и дори в ежедневни ситуации реагират според темпераментовите си особености, възрастовите си особености, житейската ситуация, в която се намират и др…

Какво означава училищна готовност?

 

Няма консенсус по отношение на специфичните атрибути, които квалифицират детето като когнитивно „готово“ за образование (Blair, 2002). Най-малко два различни вида когнитивна готовност могат да бъдат важни…

Hyperactivity and Attention Deficit

Абсолютно нормално е децата да имат затруднения да фокусират вниманието си. С порастването те стават по-способни да се концентрират върху задачи за по-дълъг периодб …

Effectiveness of child psychodrama groups

Ефектът от посещенията на децата в групи за психодрама обикновено се усеща само след няколко срещи. Най-често агресивните деца стават малко по-спокойни и умерени в поведението си …

Трудности в адаптацията към училище при деца в първи клас

Детето става първокласник. Това от една страна е вълнуващо, а от друга представлява предизвикателство, както за него, така и за родителите…

 

Агресията в детска възраст

 

Агресията се отнася до различни поведения, които рефлектират негативно и/или нараняват физическото и психичното състояние на себе си, другите и обектите в средата …

Благополучието на децата по време на пандемия

През изминалата година COVID-19 се разпространяваше бързо из целия свят. Правителствата наложиха мерки, които целяха ограничение на разпространението на вируса …

Тревожност при деца

 

Тревожността е един от най-срещаните проблеми в психичното здраве при децата и юношите. Тревожните деца в повечето случаи са тихи, добре възпитани и прекомерно старателни. 

Онлайн терапия – скъсяване на дистанцията

 

Интернет пространството стана една от най-бързо разрастващите се среди за комуникация през последните 30 години…

Пътят на проговарянето

Проговарянето на детето е трепетно очакван момент във всяко семейство. Кога детето е готово да говори и през какви етапи на развитие преминава преди да го постигне ще научите от следващите редове…

 

Хранителни нарушения

 

Хранителните нарушения са тема, за която трудно се говори, можем да твърдим дори че все още не е обществено приета. Въпреки това тя съществува и ние не можем да не ù обърнем внимание…

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) 

Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) представлява тревожно състояние, което се характеризира с постоянно…

Паник атаки

 

Паник атаката представлява внезапен епизод на интензивен страх, който провокира силни физически реакции, когато няма реална заплаха … 

Страхове при децата

Преживяването на страхове при децата е често срещано явление, което се променя в зависимост от развитийния период, в който се намира детето.Докато изследват света около себе си, децата получават нови преживявания и се изправят пред нови предизвикателства, тревогите са почти неизбежна част от израстването.

In anticipation of the second child in the family

Many families, which are planning to or already have a second child on the way, are asking themselves how will things go when they become four...

Call Now Button