Skip to content

Cognitiva has developed a program for the improvement of young therapists. Colleagues who have passed a sample interview are included in the program. They all meet the legal requirements to practice psychotherapy, possess a bachelor’s and/or master’s degree in psychology, and are in the process of obtaining a diploma for full-fledged psychotherapists. At this stage, three supervised and one psychologist have earned their place among us.

The program aims to provide an opportunity for the development of young specialists in the field, as well as to develop the profession of “psychologist” and “psychotherapist” more generally. Another benefit is that we have the opportunity to support a wider range of customers to receive professional support at more affordable prices.

You can sign up with one of our young specialists here:

https://forms.gle/DWBguNgDAiRkxjy49

или на телефон  0887877733

 

Who are they?

Plamen Petkov

psychologist, psychodrama therapist under supervision

Има бакалавърска степен по психология в НБУ, както и магистърска степен по „Организационна и социална психология“. Освен това е семестриално завършил магистърска степен от Академията на МВР, специалност „Психологическо подпомагане на оперативно издирвателната дейност“. Той е сертифициран като кариерен консултант от  международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие. Завършил е въвеждащо обучение по транзакционен анализ (сертификат – TA101).

His main interests are in the field of social, organizational and work psychology, cognitive psychology, and psychotherapy.

 Vanina Dimova

psychologist, psychodrama therapist and family consultant under supervision

She has completed her courses as part of a Master’s degree in Clinical Psychology at NBU.
Работи като психолог (доброволец) към Звеното за психологическа и немедицинска грижа към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. Стажувала е в психиатрична клиника към МБАЛ Света Марина, гр.Варна,  както и към програма по проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги”. 

Martin Georgiev

Martin Georgiev

Мартин Георгиев е завършил бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. Предстои му влизане в магистърска програма. В момента продължава  обучението си  в метода психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон“ във второ ниво в психодрама за възрастни, за да придобие диплома за пълноправен психотерапевт.. Посещава редовно семинари и участва в различни проекти в областта на психодрамата и в областта на психотерапията.

His interests in psychology are related to individual and group therapy, coaching and training, organizational and social psychology, clinical psychology and neuroscience.
As an additional qualification, he as a certificate in German for professional language proficiency C1 (GoetheZertifikat C1).

 Martin Ivanov

psychologist

Мартин Иванов е психолог, завършил бакалавърска степен в НБУ, завършил е семестриално магистърска програма по Клинична психология с психоаналитична насоченост, в НБУ Обучава се в асистентско ниво по Юнгианскапсиходрамаи е бъдещ участник в четвъртата международна обучителна група за Психодрама с деца. В момента е училищен психолог, като има опит и като психолог в Brain Academy. В допълнение на работата с деца, от близо година е и доброволец към  Звеното за психологическа и немедицинска грижа към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, гр. София.

 

 

 

Call Now Button