Безплатни онлайн консултации за бежанците от Украйна

Безплатни онлайн консултации за бежанците от Украйна

В трудните времена, в които невинни хора са физически застрашени от войната, ние в център Когнитива искаме да окажем подкрепа на пострадалите като предоставим безплатни онлайн консултации за семействата, които са засегнати. In difficult times, when innocent people are physically

Call Now Button