Instruments:

The diagnosis and evaluation at Cognitiva is based on well-developed and standardized tests and method in the field of child development:

* Тестове за установяване на нивото на психично развитие
* IQ тестове
* Тестове за училищна готовност
* Тестове за професионално ориентиране
* Игрова дейност и наблюдение
* Проективни тестове

Who is developmental psychodiagnostics suitable for?

For children, whose parents:

* Искат да установят силните страни на детето си;
* Интересуват се в коя област трябва да положат повече усилия, за да може детето да достигне оптималното ниво на функциониране;
* Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират;
* Интересуват се дали детето им е добре подготвено за училище;
* Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия.

How long does developmental psychodiagnostics last?

Depending on the goal in mind, psychodiagnostics can last from one to several sessions.

Call Now Button