Група за юноши от 14 до 17 години

Център за Детско Развитие и Психологическо консултиране „Когнитива“ започва групи за юноши между 14 и 17 годни.

Целта на групите е да подкрепи младите хора, както и техните родители в този деликатен за всеки период. Всеки тийнеджър има необходимост да се чувства приет в различно пространство, от това на семейството. Събитията, които са в подкрепа на развитието на личността са място, на което всеки младеж може да намери отговори на въпросите си.

Групите са подходящи за всички, които преживяват епизоди на:

✓   Тревожност;

✓    Конфликтност;

✓    Агресия;

✓   Липса на адаптиране в училище;

✓   Липса на приобщаване с връстници;

✓   Затруднения в комуникацията;

✓   Страхове и фобии;

✓    Академично несправяне;

✓    Неприемане на себе си;

✓    Проблемно поведение с родители и връстници;

✓    Други затруднения.

Групата е насочена към работа за:

✓    Придобиване на нови и затвърждаване на полезни социални умения;

✓    Теми, свързани с личността и принадлежността към по – голямото цяло;

✓    Изграждане на стратегии за справяне с тревожни, конфликтни и неудобни ситуации;

✓    Обмяна на опит с връстници;

✓    Изграждане на толерантност към различията от всякакъв характер;

✓    Придобиване на различен поглед върху заобикалящия ги свят;

✓    Създаване на личните предпочитания на всеки;

✓    Професионално ориентиране;

✓    Подобряване на комуникативните умения и уменията за активно слушане;

✓    Подобряване на асертивното поведение и поемане на лична отговорност;

✓    Приемане и разбиране на реакциите си в различни ситуации;

✓    Разпознаване на разнообразието от роли, които всеки поема в бъдеще;

✓    Превенция на неморално и агресивно поведение и как да се действа при сблъсък с такова от другия;

✓    Разпознаване и контролиране на собствените емоции, емпатия;

✓    Различни теми от ежедневието на младежите, които ги вълнуват и са важни за тяхното израстване като личности.

 Всички, които имат интерес към групата за юноши могат да се свържат с нас. Преди влизане в групата, всеки родител и младеж има възможност за първоначална среща, на която да се разяснят детайлите по процеса и да се зададат всички въпроси.

Срещите са с продължителност 90 мин.

 

Call Now Button