Skip to content

Група за Юноши от 14 до 17 Години

Каква е целта на групите за юноши?

Целта на групите е да подкрепи младите хора, както и техните родители в този деликатен за всеки период. Всеки тийнеджър има необходимост да се чувства приет в различно пространство, от това на семейството. Събитията, които са в подкрепа на развитието на личността са място, на което всеки младеж може да намери отговори на въпросите си.

За кого са подходящи групите за юноши?

За всички, които преживяват епизоди на:

Тревожност

Конфликтност

Агресия

Липса на адаптиране в училище

Липса на пробщаване с връстници

Страхове и фобии

Академично неспряване

Неприемане на себе си

Проблемно поведение с родители и връстници

Други затруднения

 

Групата е насочена към работа за:

Придобиване на нови и затвърждаване на полезни социални умения

Теми, свързани с личността и принадлежността към по – голямото цяло

Изграждане на стратегии за справяне с тревожни, конфликтни и неудобни ситуации

Обмяна на опит с връстници

Изграждане на толерантност към различията от всякакъв характер

✓    Придобиване на различен поглед върху заобикалящия ги свят

✓    Създаване на личните предпочитания на всеки

✓    Различни теми от ежедневието на младежите, които ги вълнуват и са важни за тяхното израстване като личности

Професионално ориентиране

Подобряване на комуникативните умения и уменията за активно слушане

Подобряване на асертивното поведение и поемане на лична отговорност

Приемане и разбиране на реакциите си в различни ситуации

Разпознаване на разнообразието от роли, които всеки поема в бъдеще

✓    Превенция на неморално и агресивно поведение и как да се действа при сблъсък с такова от другия

✓    Разпознаване и контролиране на собствените емоции, емпатия

 Всички, които имат интерес към групата за юноши могат да се свържат с нас. Преди влизане в групата, всеки родител и младеж има възможност за първоначална среща, на която да се разяснят детайлите по процеса и да се зададат всички въпроси.

Продължителност

Срещите са с продължителност от 90 минути и се провеждат един път седмично.

Call Now Button