Дейности

 

Защо да изберете Cognitiva?

Дейността на Центъра е насочена към постигане на следните цели:
 Да подпомага детското развитие
 Психодиагностика на деца и възрастни
Развитие на социални умения 
Психологическо консултиране
Да насърчава и развива благотворителността в областта на детското психологическо развитие и здраве

 

Да изследва и прилага световните достижения в областта на психологията, психодиагностиката и психотерапията
Да повишава културата и познанията на хората в областта на детското психологическо развитие и здраве
Call Now Button