Аз, храната и моето тяло

Поредният ден, в който в главата ми бушува „Гладен ли съм? Или съм гневен? Самотен? Тъжен? Срам ли ме е? Пак!“ Храната, както водата и въздухът, е спомагаща за оцеляването ни, гориво за съществуването ни. Но когато стане център на

Групи за собствен опит

Какво представляват групите за собствен опит?Групите за собствен опит позволяват да се изследват всякакви лични проблеми и тревоги чрез активни методи. Методът, който използваме в „Когнитива“ е психодрама, създаден през миналия век от Джейкъб Морено. Независимо от странното си име,

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)Проектът е финансиран от програма Еразъм+ към Европейския съюзЦелта на проекта е да създаде и приложи програма за стабилизиране при преживяване на травма при семейства на бежанци, имигранти и търсещи убежище. Програмата EBTS е краткосрочна

Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

Фондация „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ финансиран по Oперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедурата: Открий ме

Call Now Button