Аз, храната и моето тяло

Поредният ден, в който в главата ми бушува „Гладен ли съм? Или съм гневен? Самотен? Тъжен? Срам ли ме е? Пак!“ Храната, както водата и въздухът, е спомагаща за оцеляването ни, гориво за съществуването ни. Но когато стане център на

Международна група за психодрама с деца

Psychodrama Therapy with children ► Introduction“A child is very serious when playing.”– J. Rousseau The psychodramatic therapy of children differs profoundly from treating adults with this  method and demands a lot from the psychodrama therapist. Children communicate differently from grown-ups. Playing

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)Проектът е финансиран от програма Еразъм+ към Европейския съюзЦелта на проекта е да създаде и приложи програма за стабилизиране при преживяване на травма при семейства на бежанци, имигранти и търсещи убежище. Програмата EBTS е краткосрочна

Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

Фондация „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ финансиран по Oперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедурата: Открий ме

Call Now Button