Индивидуалните консултации могат да засягат всякакви проблеми или въпроси, от които клиента се интересува.

Индивидуални консултации за деца могат да касаят въпроси, свързани с:

    Типичното развитие на детето на определена възраст.

    Различни поведенчески и емоционални прояви.

    Труден период свързан с житейска ситуация или адаптация към нова среда.

В случай, че работата касае детето Ви, то тогава задължително първата консултативна среща се осъществява с родителите. В последствие се изгражда стратегия за продължаваща работа, която да е максимално полезна за детето. Ако работата има дългосрочен характер, родителите остават включени в процеса през цялото време като периодично се осъществяват консултативни срещи с тях.

Индивидуални консултации за възрастни могат да са свързани с:

    Собствени проблеми, преживявания, въпроси.

    Неясни перспективи за бъдещето.

    Телесни оплаквания, които е възможно да имат психологически причини.

    Желание за собствено усъвършенстване и развитие.

    Разтоварване на емоции.

    Изграждане на нови стратегии за справяне с житейски ситуации и собствени преживявания.

    Подкрепа във време на труден житейски период.

Продължителността на срещите и/или преминаването в терапевтичен процес се определя от потребностите на клиента и е строго индивидуално.

Call Now Button