Индивидуални консултации и психотерапия за деца и възрастни

Индивидуалните консултации могат да засягат всякакви проблеми или въпроси, от които клиента се интересува.

Могат да касаят въпроси, свързани с:
* Проблеми на детето му.
* Типичното развитие на детето на определена възраст.
* Собствени проблеми и преживявания.
* Неясни перспективи за бъдещето.
* Телесни оплаквания, които е възможно да имат психологически причини.
* Желание за собствено усъвършенстване и развитие.

Call Now Button