Skip to content

Тренинг за Познавателни Умения

Какво представляват познавателните умения?

Последните десетилетия в науката се говори за така наречените екзекутивни функции, които са нисши познавателни процеси и едновременно с това са изключително важни за академичните постижения, математическите умения, социалните умения и цялостния успех в живота.

Екзекутивните функции правят възможно мисленето преди действането, запознанството с новото, справянето с неочакваните предизвикателства, поддържането на вниманието, стоенето за определено време на едно място.

Недостатъчно развитите екзекутивни функции се свързват с проблеми като ХАДВ (Хиперактивност и дефицит на вниманието). Много често учителите в детската градина или училище определят деца като „хиперактивни“, защото те са много „шавливи“. Но това не задължително е така. Използването на ЕФ изисква усилие, лесно да продължим да правим това, което правим до момента, а не да го променим.

Тези функции включват:

Работна Памет

Представлява компонент от паметта, който отговаря за временното съхранение и манипулиране с информация. Този вид памет има ограничен капацитет.

Работната памет прави възможно:

обработването на информация

ученето

 

Потискане

Прави възможно:

задържането на вниманието върху нещо или някого

контролирането на поведението, мислите, емоциите така че да се преодолеят онези силни вътрешни склонности или външни примамки

осъществяването на това, което е по-подходящо или необходимо, което при учениците е четене, слушане на учителя без да се повлияват от заобикалящите ги шумове и стимули

 

Познавателна Гъвкавост

Прави възможно:

превключването на вниманието от една задача към друга

по-лесното адаптиране към правила

Инструменти

Тренирането на екзекутивни функции включва задачи, които са забавни за децата и са основани на научни изследвания в областта. Целта на задачите е да се увеличи тяхната способност да потиснат първия отговор, който се появи, както и да увеличат обема на работната им памет.

Тези функции включват:

За деца, които:

са определени като „шавливи“ и много активни

  имат проблеми с това да се концентрират върху определена задача за достатъчно време

имат затруднения в социалните си умения, защото не могат да потиснат своите желания

 

За родители, които:

искат да повишат общия потенциал на децата си и техните академични постижения

искат до подобрят социалните умения на децата си

 

Формат и продължителност

Общата продължителност на тренингите за екзекутивни функции се определя в зависимост от индивидуалните способности на детето. При наличието на заявка от страна на родителите, както и периодично в течение на тренингите се прави оценка на детето и се определя нивото на справяне на детето. В зависимост от това се дават препоръки на родителите за прекратяване или продължаване на тренингите.

Тренирането на екзекутивни функции се осъществява в индивидуални сесии с всяко дете, един път седмично по 50 минути.

Тренинги за фина моторика

Какво представлява фината моторика?

Фината моторика се е способност за извършването на дейности с ръцете, при които се изисква умело боравене с всеки пръст по отделно и противопоставянето на палеца на останалите пръсти. Това най-вече се изисква при държането и боравенето с химикал, молив, ножица. Моторните умения значително влияят и на свой ред се влияят от социалните, емоционалните и когнитивните измерения на развитието. Счита се, че новоизградените моторни умения могат, драматично да стимулират общите познавателни способности. Още на две години децата започват да проявяват интерес в правенето на знаци на хартия, те се силно погълнати в заниманието си да правят „драсканици”, които първоначално са безцелни и некоординирани движения, но често са позиционирани така че се постига определена степен на визуално равновесие. Постепенно и преднамерено правенето на очертания се слива – към линиите от край до край на листа се допълват точки, кръгове и така моторния контрол на детето се усъвършенства. Счита се, че периодът между 3 и 4 години е критичен за усвояването умения свързани с фината моторика. Това е периодът, в който трябва да се овладее пинсетното хващане. Именно тук ролята на родителя или човека, които полага грижи за детето е съществена, той трябва да покаже и помогне за прилагането на правилната позиция и разположение на пръстите върху средството за писане. Също така е необходимо тази способност да се упражнява.

Инструменти:

Задачите за трениране на фина моторика са интересни и обичайни за децата. Те включват подреждането на пъзели, рисуване, оцветяване, рязане с ножица, хващане и боравене с малки предмети, нанизване на мъниста, лепене и моделиране.

За кого са подходящи тренингите за фина моторика?

     За деца, чиито родители искат да ги подготвят по-добре за предучилищното образование;
     За деца, които са трябва да положат допълнителни усилия в развитието на тези умения;
     За деца, които са определени като трудно справящи се със задачи за фина моторика и им трябва малко помощ, за да се справят по-добре.

Формат и продължителност на тренингите за фина моторика:

Тренингите за фина моторика обикновено не са с голяма продължителност. Включват няколко консултации за оценка на фината моторика, в които се дават препоръки на родителите какви задачи да изпълняват вкъщи с детето си.

Call Now Button