Skip to content

Психодиагностика

Какво представлява психодиагностиката?

Всички деца се развиват с техните собствени темпове и реагират на света около тях по различен начин. Психологическото диагностициране и консултиране в център Когнитива може да помогне да открием силните страни на детето, както и да оптимизираме развитието.

Психодиагностика може да бъде извършвана, както за познавателното развитие на децата, така и за тяхното социално-емоционално функциониране.

Психодиагностиката е област от приложната психология, която ни помага да определим нивото на функциониране в различните области на детското развитие.

Кои области на развитието разглеждаме?

Кои области на развитието разглеждаме?

Диагностицирането и оценката в център Когнитива се базира на вече разработени и стандартизирани тестове и методики в областта на детското развитие.

За кого е подходяща психодиагностиката на развитие?

За деца, чиито родители:

Се интересуват дали детето им е добре подготвено за училище

Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия

Искат да проучат потребностите на детето си, за да ги удовлетворяват по-лесно

Искат да установят силните страни на детето си

Се интересуват в коят област трябва да положат повече усилия, за да може детето им да достигне оптималното ниво на функциониране

Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират

Колко продължава психодиагностиката на развитието?

В завимиост от целта, психодиагностиката може да продължи от една то няколко сесии.

Call Now Button