Какво представлява психодиагностиката? Всички деца се развиват с техните собствени темпове и реагират на света около тях по различен начин. Психологическото диагностициране и консултиране в център ” Когнитива” може да помогне да открием силните страни на детето, както и да оптимизираме развитието. Психодиагностика може да бъде извършвана, както за познавателното развитие на децата, така и за тяхното социално-емоционално функциониране. Психодиагностиката е област от приложната психология, която ни помага да определим нивото на функциониране в различните области на детското развитие: Когнитивно развитие:
 • Памет
 • Внимание
 • Мислене
 • Език
 • Способност за потискане
 • Коефициент на интелигентност
 • Комуникативни нарушения
 • Образователни потребности
 • Професионално ориентиране
 • Социално-емоционално функциониране
Инструменти: Диагностицирането и оценката в център „Когнитива” се базира на вече разработени и стандартизирани тестове и методики в областта на детското развитие.
 • Тестове за установяване на нивото на психично развитие
 • IQ тестове
 • Тестове за училищна готовност
 • Тестове за професионално ориентиране
 • Игрова дейност и наблюдение
 • Проективни тестове
За кого е подходяща психодиагностиката на развитие? За деца, чиито родители:
 • Искат да установят силните страни на детето си;
 • Интересуват се в коя област трябва да положат повече усилия, за да може детето да достигне оптималното ниво на функциониране;
 • Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират;
 • Интересуват се дали детето им е добре подготвено за училище;
 • Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия.
 • Искат да проучат потребностите на детето си, за да ги удовлятворят по-лесно.
Колко продължава психодиагностиката на развитието? В зависимост от целта, психодиагностиката може да продължи от една до няколко сесии.
Call Now Button