Какво представлява психодиагностиката?

Всички деца се развиват с техните собствени темпове и реагират на света около тях по различен начин. Психологическото диагностициране и консултиране в център ” Когнитива” може да помогне да открием силните страни на детето, както и да оптимизираме развитието.

Психодиагностика може да бъде извършвана, както за познавателното развитие на децата, така и за тяхното социално-емоционално функциониране.

Психодиагностиката е област от приложната психология, която ни помага да определим нивото на функциониране в различните области на детското развитие:

 

Когнитивно развитие:

✓   Памет

✓   Внимание

✓   Мислене

✓   Език

✓   Способност за потискане

✓    Коефициент на интелигентност

✓    Комуникативни нарушения

✓    Образователни потребности

✓    Професионално ориентиране

✓    Социално-емоционално функциониране

Инструменти:

Диагностицирането и оценката в център „Когнитива” се базира на вече разработени и стандартизирани тестове и методики в областта на детското развитие.

✓    Тестове за установяване на нивото на психично развитие

✓    IQ тестове

✓    Тестове за училищна готовност

✓    Тестове за професионално ориентиране

✓   Игрова дейност и наблюдение

✓   Проективни тестове

За кого е подходяща психодиагностиката на развитие?

За деца, чиито родители:

✓    Искат да установят силните страни на детето си;

✓    Интересуват се в коя област трябва да положат повече усилия, за да може детето да достигне оптималното ниво на функциониране;

✓    Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират;

✓    Интересуват се дали детето им е добре подготвено за училище;

✓    Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия.

✓    Искат да проучат потребностите на детето си, за да ги удовлятворят по-лесно.

Колко продължава психодиагностиката на развитието?

В зависимост от целта, психодиагностиката може да продължи от една до няколко сесии.

Call Now Button