Фондация „Когнитива“ е неправителствена организация, учредена в обществена полза.

Дейността на Фондацията е насочена към постигане на следните цели:

✓ Да подпомага детското развитие;

✓ Да извършва психодиагностика на деца и възрастни;

✓ Да съдейства за развитието на социални умения при деца и възрастни;

✓ Да осъществява психологическо консултиране на деца и възрастни;

✓ Да организира и провежда психологически обучения;

✓ Да насърчава и развива благотворителността в областта на детското психологическо развитие и здраве;

✓ Да изследва и прилага световните достижения в областта на психологията, психодиагностиката и психотерапията;

✓ Да повишава културата и познанията на хората в областта на детското психологическо развитие и здраве.

Call Now Button