Център „Когнитива“ е неправителствена организация, учредена в обществена полза.

Дейността на центъра е насочена към постигане на следните цели:

✓   Да подпомага детското развитие;

✓   Да извършва психодиагностика на деца и възрастни;

✓   Да съдейства за развитието на социални умения при деца и възрастни;

✓   Да осъществява психологическо консултиране на деца и възрастни;

   Да организира и провежда психологически обучения;

✓   Да насърчава и развива благотворителността в областта на детското психологическо развитие и здраве;

✓   Да изследва и прилага световните достижения в областта на психологията, психодиагностиката и психотерапията;

✓   Да повишава културата и познанията на хората в областта на детското психологическо развитие и здраве.

Call Now Button