В център за детско развитие и психологическо консултиране “Cognitiva”, врати отвори нашата Сензорна стая, в която започваме работа с деца със сензорно-интегративни дисфункции.

Каква е целта на сензорната стая и към кого е насочена?

Чрез сензорно-интегративната терапия се:

– подпомагат деца с нарушение в процеса на обработка и организация на информацията;

– подкрепят се деца с трудности в моторното планиране;

– влияе на промяна на възбудата и се нормализира вниманието;

– нормализира сензорната преработка на иформацията от мозъка;

– подпомага адекватното организиране на поведението.

 

Call Now Button