Какво представляват тренингите за социални умения?

Социалните умения представляват социално приемливи поведения, които позволяват на хората да си взаимодействат с другите по начин, който да предизвика положителен отговор и да избягват негативните отговори. Развитието на социалните умения е една от най-важните задачи в детството. Децата, които нямат добре развити социални умения са с по-висок риск за социо-емоционални трудности и имат по-ниски постижения в училище (Parker & Asher, 1987).

Тренингите за развитие на социалните умения са насочени към развитие на следните способности:

  Умение за общуване, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка
   Умения да играят заедно
   Разпознаване на собствените си чувства и преживявания, както и тези на другите
   Умения за сътрудничество, по-добри стратегии за решаване на конфликти и взимане на решения
   Приемане на правилата като условие да се чувстват равнопоставени, сигурни и свободни
   НО едновременно с това насърчаване на креативността и спонтанността
   Умение за разпознаване на техните и чуждите желания, цели и способности.

Инструменти

Тренингите за социални умения включват ролеви игри, в които участниците разиграват ситуациите, които са проблемни в тяхното ежедневие и се опитват да намерят по-конструктивни стратегии за справяне с тях. Тези игри са забавни и приятни за децата и юношите и позволяват да се тренират умения за общуване в непринудена и защитена атмосфера.

За кого са подходящи тренингите за социални умения?

За деца и юноши между 10 и 18 години, които:

   Имат затруднения в общуването с връстници и възрастни
   Искат да подобрят вербалните и невербалните си умения за общуване като разбират по-добре:

   Жестовете на другите
   Езикът на тялото
   Своите емоции и тези на другите

Формат и продължителност на тренингите за социални умения

За да бъдат ефективни тренингите включват минимум 10 сесии в групи от деца и юноши на близка възраст. Продължителността на сесиите е между един и три часа в зависимост от възрастта на участниците и се провеждат един път седмично.

Call Now Button