Skip to content

Какво представлява фината моторика?

Фината моторика се е способност за извършването на дейности с ръцете, при които се изисква умело боравене с всеки пръст по отделно и противопоставянето на палеца на останалите пръсти. Това най-вече се изисква при държането и боравенето с химикал, молив, ножица. Моторните умения значително влияят и на свой ред се влияят от социалните, емоционалните и когнитивните измерения на развитието. Счита се, че новоизградените моторни умения могат, драматично да стимулират общите познавателни способности. Още на две години децата започват да проявяват интерес в правенето на знаци на хартия, те се силно погълнати в заниманието си да правят „драсканици”, които първоначално са безцелни и некоординирани движения, но често са позиционирани така че се постига определена степен на визуално равновесие. Постепенно и преднамерено правенето на очертания се слива – към линиите от край до край на листа се допълват точки, кръгове и така моторния контрол на детето се усъвършенства. Счита се, че периодът между 3 и 4 години е критичен за усвояването умения свързани с фината моторика. Това е периодът, в който трябва да се овладее пинсетното хващане. Именно тук ролята на родителя или човека, които полага грижи за детето е съществена, той трябва да покаже и помогне за прилагането на правилната позиция и разположение на пръстите върху средството за писане. Също така е необходимо тази способност да се упражнява.

Инструменти:

Задачите за трениране на фина моторика са интересни и обичайни за децата. Те включват подреждането на пъзели, рисуване, оцветяване, рязане с ножица, хващане и боравене с малки предмети, нанизване на мъниста, лепене и моделиране.

За кого са подходящи тренингите за фина моторика?
* За деца, чиито родители искат да ги подготвят по-добре за предучилищното образование;
* За деца, които са трябва да положат допълнителни усилия в развитието на тези умения;
* За деца, които са определени като трудно справящи се със задачи за фина моторика и им трябва малко помощ, за да се справят по-добре.

Формат и продължителност на тренингите за фина моторика:

Тренингите за фина моторика обикновено не са с голяма продължителност. Включват няколко консултации за оценка на фината моторика, в които се дават препоръки на родителите какви задачи да изпълняват вкъщи с детето си.

Call Now Button