Skip to content

News

Летни Групи За Развитие и Игра

Тази година от 01.07.2024 г. до 30.08.2024 г. в нашия център ще се състоят едноседмични летни групи за децата. Разполагаме с цялостна програма, която комбинира компетенциите ни като екип, в която децата не само да се забавляват, но и развиват важни умения, чрез играта. Летният период е по-свободен и позволява да се съчетаят повече активности в един ден, чрез които развиваме познавателни и социално-емоционални умения, като използваме задачи за развитие… Read More »Летни Групи За Развитие и Игра

Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

„Аксиодрамата е форма на творчески процес, подобен на психо- и социодрамата, но се фокусира върху екзистенциални и духовни въпроси. Подобно на своите братя и сестри, аксиодрамата се нуждае от разширяване на теорията и философията на Морено“. … и ние имахме невероятната възможност да се докоснем до това творчество. През месец март, Рейо Каупила ни направи съпричастни към една тема, толкова рядко споменавана и непозната на психодраматичните среди, че започваща да… Read More »Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

Безплатни онлайн консултации за бежанците от Украйна

В трудните времена, в които невинни хора са физически застрашени от войната, ние в център Когнитива искаме да окажем подкрепа на пострадалите като предоставим безплатни онлайн консултации за семействата, които са засегнати. In difficult times, when innocent people are physically threatened by war, we at Center Cognitiva want to support the victims by providing free online consultations for the families affected. 📞Contact us by phone: +359887877733 (Viber/Whatsapp) 🔹In Facebook messenger… Read More »Безплатни онлайн консултации за бежанците от Украйна

Международна група за психодрама с деца

Psychodrama Therapy with children ► Introduction “A child is very serious when playing.” – J. Rousseau  The psychodramatic therapy of children differs profoundly from treating adults with this  method and demands a lot from the psychodrama therapist. Children communicate differently from grown-ups. Playing is their instrument of expressing their inner world and they use symbols to do so. One can say: Playing is their „royal way“ to express the unconscious.… Read More »Международна група за психодрама с деца

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785) Проектът е финансиран от програма Еразъм+ към Европейския съюз Целта на проекта е да създаде и приложи програма за стабилизиране при преживяване на травма при семейства на бежанци, имигранти и търсещи убежище. Програмата EBTS е краткосрочна и предназначена за двойки родител-дете. Тя включа 4 сесии за психо-обучение и 5 игрови сесии с двойките родител-дете, основани върху основните идеи и методи на пиходрамата с деца… Read More »Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

Фондация „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ финансиран по Oперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедурата: Открий ме Срок на изпълнение – 20 месеца. Основната цел на проекта е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение,… Read More »Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

Call Now Button